Panini

熱愛音樂的貓, 追求獨立自由的生活, 積極地從絕頂無聊事中領會人生哲理。

熱門文章

最新文章

環保撚的搏擊會│Panini

17/02/2016 下午04:52

[謎米博客]這就奇怪了,既然都不是法例上有限制的危險品,那拘捕他們的理據是甚麼? 他說每一個人都可以聯想可以用來做甚麼,難道警方執法是根據聯想而為?

更多>
Share On


患上斯德哥爾摩症後群的TSA考生│Panini X史乏恆

23/12/2015 上午11:12

[謎米政治時事]...樂園的職員問她:「《冰雪奇緣》內,妳比較喜歡An-na或是El-sa呀?」女兒木無表情,機械式回答:「T-sa。」其實,她患上了斯德哥爾摩症後群...

更多>
Share On


網絡廿三條打到黎│Panini

03/12/2015 上午10:51

網絡廿三條打到黎,通過之後無論係改圖惡搞,舊曲新詞等二次創作都受限制,隨時負上刑責,嚴重影響創作自由。 唔好以為你唔會創作就唔關你事,因為如果你分享cap圖或者有涉嫌侵權內容嘅link你都會賴野! 政府必定...

更多>
Share On

消防員的故事|Panini

12/10/2015 下午02:12

[謎米Art Painting]十個救火的少年,究竟係救咩火?

更多>
Share On