Relgitsjg—史兄

80後,機緣巧合成為第一代博客,博客群組《香港原人圈》成員之一。

百感交雜。

 

今日一整日,我被恐懼,忿怒,無奈,不安籠罩住。

 

我恐懼,因為終於證實咗喺香港唔會有任何嘢、喺我無犯任何法下保護到我嘅人生安全。而家香港居民可以隨意被非本地執法人員帶走,而政府係完全唔會保護你-不單喺係實際上唔會,連喺口頭上、公關上亦唔敢講一句「絕對唔容許有任何外地執法人員喺香港執法」。

 

我忿怒,因為呢(五)個香港居民,只係普通到不得了嘅人,就如你我,佢哋無犯任何法,而個人權利沒有受到應得嘅保護。如果你認為,賣禁書就係「特別」、賣禁書就應該被帶走,我只係能講你屌你老母,你咁撚中意大陸你就返去住啦。

 

我無奈,因為除咗喺Facebook屌,我發覺真係乜嘢都做唔到。我已經諗唔到可以同邊個求助同投訴。向上帝求救?打1238?去白宮求助?還是,生活如常,當乜嘢都冇發生過?

 

我不安,因為下一個畀人帶走嘅,可能係我。邊個知原來喺香港賣大陸嘅禁書,會畀人喺香港監生拖返大陸?邊個知一個喺Facebook屌鳩共產黨嘅人又使唔使受到同樣對待?要透過IP搵到一個人嘅地址,呢個喺技術上絕對做得到。令我更加不安嘅係,被帶走嘅可能係你、你、你,或者你。而你,可能畀人帶走咗都無人知。純粹人間蒸發。

 


Btw,我知再講基本法好戇鳩,但裏面其實有以下幾條:

 

第十四條
香港特別行政區政府負責維持香港特別行政區的社會治安。

 

第二十七條
香港居民享有言論、新聞、出版的自由,結社、集會、遊行、示威的自由,組織和參加工會、罷工的權利和自由。

第二十八條
香港居民的人身自由不受侵犯。

香港居民不受任意或非法逮捕、拘留、監禁。禁止任意或非法搜查居民的身體、剝奪或限制居民的人身自由。禁止對居民施行酷刑、任意或非法剝奪居民的生命。

 

第三十三條
香港居民有選擇職業的自由。

 

第三十八條
香港居民享有香港特別行政區法律保障的其他權利和自由。

 

一單嘢已經將基本法徹底摧毀咧。係係係,唔使認叻話你一早知基本法無用/笑我係後知後覺。It is just for illustration.

如果你有外國護照、或者有機會拎一個,拎啦走啦去啦,喺共產黨倒台之前,唔好再返嚟香港。香港唔會保護到你。

 

你玩緊Facebook,轉頭就會有公安搵上門。

 

到呢一刻,邊個敢講呢樣嘢唔會發生?書店班人賣書,邊有諗過原來喺香港係無出版自由?可以任何畀大陸人帶走再禁錮喺唔知乜嘢地方?政府同法律原來完全保護唔到你?

 

信心係一種感覺,一種印象。而家我已經對毫無信心香港嘅司法制度同執法部門,能夠保護市民同基本人生安全。

 

我唔能夠全神咁透過文字話你聽我有幾驚。但我真係好驚。

──

不過,恐懼,忿怒,無奈,不安,並唔能夠阻止我去做啲應該做、值得做嘅事。我爛命一條,要拎要取,隨時PM我拎我屋企地址都可以畀你。

 

我淨係知道,怯,就輸成世。

 

我可以輸,


但唔係輸畀共產黨。

Relgitsjg - 史兄

 

Share On
Dislike
0

發表評論